Inloggen





DE KONING OVERTREEDT DE GRONDWET, ARTIKEL 74 LID 1




2013

  Brief d.d. 5/8/2013 aan de Koning met een beschuldiging van het overtreden van de Grondwet

  Antwoord van het "KABINET VAN DE KONING" d.d. 15/8/2013



  Brief d.d. 5/8/2013 aan minister-president Mark Rutte

  Antwoord van minister-president Mark Rutte d.d. 11/9/2013

  Let op! In de brief noemt Rutte artikel 34 eerste lid van de Grondwet en dat moet zijn artikel 74 eerste lid van de Grondwet, zo het duidelijk in mijn brief en in de Grondwet staat.
  Erg slordig omgaan met staatkundige gegevens door de tweede in rang binnen het oranje-bewind.
  Een uitgebreid ambtenarenapparaat op zijn ministerie is blijkbaar niet in staat een correcte brief te schrijven.


2004

  Briefwisseling juni 2004 met DE MINISTER-PRESIDENT

  Kamerstukken II 27409 nr. 1, d.d. 15 september 2000
DONEER
vanaf €5,- met een aanvink-optie voor geheel anoniem doneren


Een SPREKER nodig?

Bel de voorzitter
06-18878673





Zie ons kanaal op:


»Plaats een reactie op onze site



Geef uw emailadres op en ontvang onze mailingen


© 2000-2017 De Republikeinen