Brief van onze secretaris aan het Republikeins Genootschap

Een brief van onze secretaris aan de campagnemanager van het Republikeins Genootschap

Edward Koenen, secretaris van De Republikeinen

Heinkenszand, 17 april 2020.
Geachte Hr. Van Montfoort,
Op 17 maart 2021 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen.
Er rijst nu de vraag wat is de oogst van de republikeinse partij en republikeinse bewegingen in Nederland in hun streven om hun gemeenschappelijke doelstelling te bereiken n.l. afschaffing van de monarchie en een terugkeer naar een Republiek der Nederlanden. We moeten constateren dat er vrijwel niets is gebeurd, alles staat netjes geformuleerd en gepubliceerd op onze respectievelijke websites en dat is alles. Het republikeinse geluid ontbreekt op allerlei fronten.


Word het nu eens niet tijd dat wij ons bestaansrecht opeisen en onze doelstellingen kenbaar maken aan de kiezer? Pers en publiciteit zijn machtige wapens om het volk te bereiken, niet een vergaderingetje noch het schrijven van een artikeltje zijn in staat om de kiezer te bereiken en de mening van het volk te peilen. Door de publiciteit op te zoeken zal ook een groot deel van het volk “wakker worden” en zal u verbaasd zijn hoeveel mensen er ook zo over denken maar wier mening geen handen of voeten heeft om dit te uiten. Bijkomend voordeel is dat door publiciteit (nu nog latente) gevoelens worden aangeraakt en in ieder geval een discussie op gang komt en er plaats zal zijn voor andere (non traditionele) meningen.


Het Koninklijk Huis.
Om te wachten tot het uitverkoren volk als bewoners van het archaïsche instituut besluiten zelf op te stappen en de weg daartoe vrijmaken tot een republiek der Nederlanden is een utopie. Ze zullen nooit eigener beweging opstappen al is het maar voor de absurde financiële zwaar gesubsidieerde voordelen die zij als de duurste uitkeringstrekkers van Nederland genieten en ze in staat stellen een leven te leiden ver boven het proletariaat verheven. De oranjes zijn nu eenmaal gek op geld en dit privilege zullen zijn nimmer vrijwillig opgeven.
Voorts bezit deze kliek nu eenmaal een verontrustend gebrek aan zelfreflectie en hun parasitaire gedrag is gemeengoed geworden in hun dagelijkse leven en deze erfelijke belasting zal ongehinderd en met verve worden doorgegeven aan het volgende geslacht dat straks ook enthousiast zal scheppen in die onuitputtelijke bron die staatsruif heet. (Denk aan bijv. aan de toelage voor Amalia straks en het jaarsalaris van Beatrix ad. € 523.000,–!!)
Zullen we eens opstaan uit ons digitale comateuze bestaan om te voorkomen dat we elke verkiezingsslag missen en de krachten bundelen en gezamenlijk het strijdperk betreden? Laten we een einde maken aan ons sluimerend bestaan.
Op dit moment heb ik twee landelijke dagbladen benaderd om i.h.k.v. de komende verkiezingen een artikel te publiceren wellicht kunnen we nu al gezamenlijk optreden.
Ik wacht met belangstelling uw reactie af.

Met vriendelijke groet,
De Republikeinen,
Edward Koenen (secretaris)
www.republikeinen.org

Reactie Republikeins Genootschap

Hun reactie kwam er op neer dat ze niet aan politiek deden en niets met ons te maken willen hebben.

Dit zijn dus waardeloze ludieke figuren die quasi republikeinen onder een noemer brengen, geld uit hun zakken kloppen en er vervolgens het Oranjeregime mee steunen. Farizeeërs!

Zeg het voort.......

Geef een reactie