Inloggen

Gemeenteraadsverkiezing Vlaardingen 21 maart 2018


1. Nico van Setten lijsttrekker

buurmens@hotmail.com
of bel naar het partijbureau 0618878673.

Nico van Setten is voormalig lid van de deelraad
in Charlois Rotterdam voor Leefbaar Rotterdam.
Motivatie Nico van Setten

Nico v. Setten en Milton King zijn geen lid meer sinds 2019.


De andere kandidaten:

2. Helma Neervoort-Kootkar
Achtergrond Helma

3. Milton R. King
Foto en profielschets van Milton King zijn, op diens herhaaldelijk verzoek, verwijderd.
Actiepunten aanpakken & doorpakken:
  1. Aanpak structurele wateroverlast. Hoe kan het dat er in een land wat groot geworden is door inpoldering, we het in Vlaardingen niet droog houden op de kades, in de straten en in de kelders. Verdere info
  2. Vlaardingen moet en kan schoner! Geen versnippering in diensten, zoals Irado, Stroomopwaarts en stadstoezicht maar samenwerken en een regisseur aanwijzen
  3. Jong en oud hebben dit land opgebouwd. De kloof tussen jong en oud moet gedicht worden middels actief jongeren - ouderwerk.
  4. Strakkere regelgeving en daadkracht met betrekking tot overlast gevende MOE-landers (Midden- en Oost-Europeanen).
  5. Meer blauwe zones (gratis Parkeren) in winkelgebieden.
  6. Het stimuleren van de florijnen.
  7. De veiligheid en het veiligheidsgevoel vergroten door het meer inzetten van meer toezicht.
  8. Vlaardingen mag geen "Toren van Babel" worden. Quotum op een maximaal aantal allochtonen per wijk. Het tegengaan van gettovorming. Uitbreiding van de Rotterdamwet.
  9. Vlaardingen moet weer de groenste stad van Nederland worden. Actief inzetten op duurzaamheid en groen beleid. Zonnepanelen, groene daken en groene puien.


We zoeken vrijwilligers, die voor onze partij willen flyeren. Als u dat wil neem contact op met
Nico van Setten
Helma Neervoort-Kootkar
Milton R. King
buurmens@hotmail.com
hmsneervoort@Hotmail.com
miltonking's email adres verwijderd op diens verzoek

Uitslag

Helaas, geen zetels en slechts 114 stemmen, 0,4% van de kiesdeler. 58 Stemmen voor lijsttrekker Nico van Setten, 35 voor Helma Neervoort-Kootkar en 21 voor Milton R. King. Volgende keer beter.