Land- tuinbouw en veeteelt

Onze agrarische gronden beschermen tegen de Chinezen

Wij zijn het eens met het alarmerend bericht van het oranje-CDA, dat we de Chinezen moeten stoppen bij het opkopen van onze landbouw- en veeteeltgronden. De Chinezen doen dit om hun volk van voedsel te kunnen blijven voorzien en wij moeten dit onmiddellijk stoppen om ons eigen volk van voedsel te kunnen blijven voorzien.
De EU werkt aan maatregelen tegen deze praktijk van de Chinezen, maar dat duurt allemaal te lang. Tegen de tijd dat de EU maatregelen heeft zijn wij al onze agrarische grond kwijt. Goed dat oranje-CDA tijdig aan de bel heeft getrokken. De land- en tuinbouw en veeteelt vormen nog altijd een primaire bedrijfstak, het belangrijkste voor alle leven op deze planeet en onze partij zal het ook deze plaats geven.

Genetische manipulatie

De ontwikkelingen naar genetische manipulatie van voedsel is moeilijk tegen te houden, omdat de EU kampte met graantekorten. Gelukkig was er in 2007 weer een graanoverschot. De EU heeft richtlijnen en een controleapparaat in voorbereiding voor genetisch gemanipuleerd voedsel en dat is wel echt nodig voor dit delicate onderdeel van de voedselproductie.

Bijensterfte

Een heel groot probleem is de bijensterfte. De laatste jaren sterven jaarlijks 25% van de bijen, terwijl dat normaal 10% tot 15% is. De oorzaak is het gebruik van veel sterkere bestrijdingsmiddelen dan vroeger. belangengroepen dringen aan op strengere eisen voor pesticiden en dat moet snel gebeuren, anders komt de voedselvoorziening in gevaar, door het uitblijven van bestuiving. Ook in de VS kampt men met dit probleem.

Overbevolking en zeespiegelstijging

Land- tuinbouw veeteelt en natuurbehoud is volledig afhankelijk van de ontwikkeling van de bevolkingsaantallen en de zeespiegelstijging. Nederland wordt nog steeds overspoeld door immigranten en asielzoekers en dus blijft er van onze agrarische gronden en natuurgebieden niets over. Dit moet stoppen. Oranje kan het niet, heeft zelf een immigratie achtergrond. Het gejammer van Wilders en Baudet over immigratie is slechts voor de bühne. Als gezworen orangisten zijn ze niet in staat om ook maar één asielzoeker te stuiten. wij kunnen het wel. Dat is de realiteit!

De zeespiegelstijging is een andere bedreiging. De helft van Nederland dreigt onder te lopen. Dit kunnen ook wij niet oplossen. Op korte termijn is het niet op te lossen en misschien wel nooit.

Zelfvoorzienend

Laatst pleitte de oranje Buma voor zelfvoorzienende landbouw i.v.m. de instabiliteit op de wereld, vooral doelend op Rusland voor onze graanvoorziening. Op zich een zeer goed plan.
De agrarische sector zal tenminste zo ingericht moeten worden, dat in no time kan worden omgeschakeld van lucratieve niche-producten naar nodige agrarische producten om te blijven eten.

Zeg het voort.......

Geef een reactie