Ondersteuningsverklaring

Het is gratis:

    • Door het invullen en opsturen van dit formulier geeft u aan bereid te zijn voor De Republikeinen een ondersteuningsverklaring te tekenen.
    • Let wel, dit is nog niet de ondersteuningsverklaring zelf, maar de intentie om zo’n verklaring voor onze kandidatenlijst te tekenen, zodra er een verkiezing voor de Gemeenteraad, Provinciale Staten en of de Tweede Kamer aan de orde is.
Voorletters
Roepnaam
Voorvoegsel(s)
Achternaam
Geboortedatum
M/V
Adres
Postcode
Woonplaats
Emailadres
Telefoon
Eventuele opmerkingen

 

[php_everywhere instance = “1”]

Geef een reactie