Onderwijs

  • Er wordt veel te veel gerotzooid met het onderwijs.
  • Geen studentenstops voor technisch onderwijs, wat Oranje nu wel doet. Het technisch onderwijs is de basis voor onze economie, welvaart en internationale positie. Bepalend voor het aanzien van een land.
  • Het onderwijsniveau moet in de pas blijven lopen met Frankrijk en Duitsland. Thans is de lange termijnplanning van de nodige capaciteit aan personeel en gebouwen onder de maat, dat moet beter.
  • De minister is verantwoordelijk voor de voorschriften met de te leren stof en de kwaliteitsnormen, terwijl de inspectie controleert op naleving. De kerken behoren het godsdienstonderwijs op bijzondere scholen te regelen.
  • Voor universitair onderwijs, ongeacht de cijfers, iedereen plaatsen met een lotingssysteem. Dit zorgt voor een goede spreiding tussen theoretici en practici.
  • Het onderwijs moet beter aansluiten op de behoefte aan arbeid. Hier zal altijd een zekere tijdspanne tussen zitten, doch hoe dynamischer dit voortdurend op elkaar blijft aansluiten hoe beter het is.
  • Door de snelle opkomst van China en hun economie, is het Chinees over 50 jaar een ‘wereldtaal’ en China het leidende land. Dat is de verwachting van de Amerikanen waar wij ons bij aansluiten. Daarop anticiperend is het nodig om op basisschool en in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid van het keuzevak Chinese taal in het lesprogramma op te nemen. Overigens ook het keuzevak Russisch invoeren. Engels zal eveneens wereldwijd een voertaal blijven met op de tweede plaats het Spaans.
  • De robotisering in niet te stuiten en met een ouderwets koninkrijk kun je dat niet bijbenen. Nu hebben leraren te weinig kennis van ICT, dat zal beter moeten. Ook daarom de republiek en leerkrachten in het technisch mbo en hbo permanent bijscholen met programmeren en ontwerpen, zodat ze steeds de nieuwste robottechniek en andere ICT kunnen doorgeven aan hun leerlingen.
Zeg het voort.......

Geef een reactie