Sociale zaken

In een republiek is de weerzin tegen de overheid stukken geringer dan nu. De sociale controle en de lust tot arbeid is stukken groter en de kosten voor de WAO, Wajong, WIA, WAZ zullen hierdoor dalen.

De overheid zorgt voor een modern stelsel van sociale voorzieningen:

  • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor degene die niet kunnen werken en erkennen dat er verschil is tussen niet kunnen en niet willen. De laatste groep aanpakken.
  • Een bestaansuitkering aan degene die buiten hun schuld geen werk of andere inkomsten hebben.
  • De AOW uitkering voor ouderen.
  • Werkgevers het recht geven personen in de bijstand met een verplichte UWV Werkbedrijf inschrijving, tegen ten minste het minimumloon in dienst te nemen. Dezelfde werkgevers de plicht opleggen al hun vacatures aan te melden bij het UWV Werkbedrijf. Zo heeft iedereen gelijke kansen op werk en zit niemand ten onrechte in een uitkering.
  • Het in 2006 ingevoerde solidaire zorgstelsel voldoet redelijk tot goed.
  • Wij omarmen het oranje-CDA voorstel van basisbanen i.p.v. bijstanduitkering. Prima idee!
  • De hoogte van uitkeringen laten afhangen van de stand van de welvaart van het land.
  • Zo is iedereen zo goed mogelijk voorzien van geld om te leven en verzekert van goede gezondheidszorg.
Zeg het voort.......

Geef een reactie