De ministeriële verantwoordelijkheid afschaffen

Johan Rudolf Thorbecke Wikipedia

De ministeriële verantwoordelijkheid is bedacht door Thorbecke en dateert uit 1848. Alleenheerser Koning Willem II was bang dat de revoluties in andere Europese landen naar Nederland zouden overslaan en dat hij vermoord zou worden. Ook in het buitenland gebeurde dat. Hij besloot daarom van de ene dag op de andere alle macht af te staan aan het volk.

Koning Willem II gaf Thorbecke de opdracht daarvoor een nieuwe Grondwet op te stellen. Thorbecke had niet het vermogen om Nederland toen al weer in de republiek te veranderen. Daarom werd door hem de ministeriële verantwoordelijkheid bedacht. De Koning kon zo deel blijven uitmaken van de regering, terwijl toch ‘alle macht’ naar het volk ging. De ministers werden immers verantwoordelijk. Zie ook Grondwetswijziging van 1848 op Wikipedia.

Verkiezing van de Eerste- en Tweede Kamer voor en na 1848

Tot 1848 werden de leden van de Eerste Kamer allemaal benoemd door de Koning en de Tweede Kamer gekozen via een ingewikkeld districtenstelsel. Sinds de Grondwet van 18148 word de Tweede Kamer rechtstreeks gekozen en de Eerste Kamer getrapt via de Provinciale Staten. Zo is het nog altijd en wij van de republiek willen dat zo laten.

Ministeriële verantwoordelijkheid is te gekunsteld

De Koning zou onschendbaar zijn en de ministers verantwoordelijk. In dezelfde Grondwet van 1848 staat echter, dat alle wetten worden ingediend door of namens de Koning. Hiermee is de Koning dus verantwoordelijk voor alle wetten, die door of namens hem worden ingediend. De Grondwet van Thorbecke klopt dus niet, er zit een foute vicieuze cirkel in.

Ben van Herwijnen
De Grondwet van de Republiek Nederland opgesteld door H.P. van Herwijnen

Het gevolg is dat er allerlei onnodige gekunstelde politiek plaatsvindt om de verkeerde Grondwet van Thorbecke in de praktijk te laten functioneren. De hoogste politieke functie in een land en dan nergens voor verantwoordelijk is natuurlijk kolder. De Koning verschuilt zich achter de ministers en de ministers achter de Koning. Dat werkt door naar alle lagere regionen van het land.

Het leidt tot allerlei kromme en quasi belangrijke interpretaties van de bestaande Grondwet, die nergens op slaan. De bestaande Grondwet moet daarom worden vervangen door de Grondwet van de Republiek Nederland, waarmee iedereen verantwoordelijk is voor het eigen doen en laten, ook de President van de Republiek.

Zeg het voort.......
error