Inloggen

FAQ

Vraag Antwoord
Is een republiek goedkoper? Ja! De Kosten/Baten analyse van de Republiek Nederland toont aan dat de Republiek Nederland per jaar de ruim &#euro;72.000.000 goedkoper is dan het oranje koninkrijk.
Waarom een republiek? Ons land is ontstaan als Republiek in 1588. Tot 1806 waren we de enige republiek op de wereld. Sinds 1945 hebben we de minister-president en het is dus gewoon logisch dat het nu tijd is voor een President als staatshoofd. Nederland is het oudste nog bestaande land op de wereld dat een republiek had. Nederland is dus min of meer de octrooihouder van de republiek. Grofweg 165 landen hebben de republikeinse staatsvorm VAN NEDERLAND OVERGENOMEN. De VS waren de eerste in 1789 en de rest volgde. Thans 165 republieken op de wereld tegen 25 koninkrijken of koninkrijkjes.90% Van de wereldbevolking woont thans in een republiek.
Bovendien zit sinds de oprichting van de onze partij op 14 september 2000 geen enkele Oranje-regering de 4 jaar uit. Het moet dus wel de Republiek worden want dit werkt niet meer. Een President is nodig,
Is een republiek beter? Op basis van het antwoord op de vorige vraag is dit een axioma en het antwoord is, ja een republiek is beter.
Wat is het verschil met nu?
  • De burgers kiezen voortaan eens per 5 jaar hun President uit de bevolking boven de 18.
  • De minister-president blijft, zodat Nederland zijn karakter behoudt.
  • Doet de President het niet goed, kan hij door de Staten-Generaal worden afgezet.
  • Kan de President zich niet meer vinden in een ontstane politieke situatie, kan hij aftreden en wordt een nieuwe gekozen.
  • Een efficiënt en stabiel bestuur van het land conform de VS, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Ierland, enz..., waar ze nooit, de VS, of zelden, Duitsland, een kabinetscrisis hebben.
Doet de Koning(in) het niet goed dan? Nee, die doet het niet goed. Grondwetsartikel 74. lid 1, eerste zin, vermeldt: 'De Koning is voorzitter van de Raad van State'. Willem Alexander Van Oranje Nassau pleegt plichtsverzuim jegens de Grondwet door dit artikel niet uit te voeren. Bovendien vallen alle Van Oranje Nassau-regeringen sinds onze partij bestaat.
Maar de meerderheid is toch voor het koninkrijk? Dat zijn altijd uitslagen van vrijblijvende onderzoeken zonder betekenis, vandaag willen ze dit, morgen dat. Een voorbeeld. Uit een in opdracht van NOS-Actueel door TNS-NIPO gehouden enquête blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking voor afschaffing van de monarchie is. Maar liefst 57 % van de respondenten gaf aan het eens te zijn met de stelling dat erfopvolging niet meer van deze tijd is. Wordt door TNS-NIPO de vraag gesteld wilt u een monarchie of republiek schrikken ze blijkbaar en zegt plotseling slechts 10% tot 20% de Republiek te willen. Alles hangt af van het moment en de vraagstelling è de doelgroep. Stand.nl hield een peiling en daarin stemde 52% op "Nederland moet van de monarchie af".
Alleen een officieel referendum kan uitsluitsel geven.
Hebben De Republikeinen ook relaties met de republikeinse genootschappen? Ja, want een aantal leden zijn tevens lid van een of beide republikeinse genootschappen. Sinds het bestaan van onze partij zijn de republikeinse genootschappen achterhaald, omdat zij niet de Tweede Kamer in willen en wij wel. .
Waarom een partij nu er al een republikeins genootschap bestaat? Zie het antwoord op de vorige vraag.
Wordt het niet tijd dat al die republikeinse groeperingen samen gaan? Ja, dat zou ideaal zijn, maar er is een probleem. Alle andere republikeinse groeperingen dan De Republikeinen zijn vrijblijvende en ludieke organisaties, zelfs fake te noemen. Zij denken door te slijmen met Oranje en de zittende politici, die na elke verkiezing voor hun zetel expliciet trouw zweren aan de Koning (vroeger de Koningin), de republiek te realiseren. Naïef!!! Alle zittende politici in de 1e en 2e Kamer hebben trouw gezworen aan Van Oranje Nassau, in ruil daarvoor beuren zij flink wat euro's. Het is kinderlijk te denken, dat je met die lieden tot de republiek komt.
Sinds 14/9/2000 is De Republikeinen de eerste en enige REPUBLIKEINSE PARTIJ. De Republikeinen gaan voor het echte en wil linea recta de Tweede Kamer in. Voor al het andere hebben we geen belangstelling. Onze partij houdt al 12 jaar stand tegen de druk van het Oranje-bewind.
Waarom heeft de partij nog zo weinig leden? Omdat u nog geen lid geworden bent.
Is het geen one-issue partij? Nee. Het is wel de partij met het belangrijkste issue van de hele politiek, de staatsvorm zelf. Voor de politiek in de Republiek Nederland heeft de partij natuurlijk tevens al een programma. Het Oranje-bewind is ook een one issue beweging, want die willen alleen maar een koninkrijk en alle Oranjeverenigingen in de Eerste- en Tweede-Kamer steunen hun daarin.
Wat vinden andere partijen? Andere zittende partijen bestaan uit orangisten, want alle Kamerleden zweren tot dusver expliciet trouw aan Van Oranje Nassau, zodra ze een Kamerzetel bezetten. Soms zeurt een van deze orangisten dan nog over een republiek, maar dat is altijd fake. Je kunt niet trouw zweren aan Oranje en een republikeinse staatsvorm willen. Het is kiezen voor het een of het ander. De Republikeinen gaan, na het halen van een of meer zetel(s), geen eed van trouw afleggen aan Van Oranje Nassau. We eisen dan natuurlijk wel onze behaalde zetel(s) op. De Republiek Nederland met een gekozen President is onze officiële statutaire doelstelling. Geheel volgens Nederlands recht opgesteld en vastgesteld. Een rechter zal moeten beslissen wat er moet gebeuren om ons zonder een eed van trouw aan Van Oranje Nassau, toch onze democratisch verworven zetel(s) te laten innemen. De Koning beslist niet in die situatie, de rechterlijke macht gaat dat beslissen.
Gegeven de internationale aandacht van de VN en de EU die onze overgang naar de republiek gaat trekken, zal een rechter ons onze zetel(s) zeker toekennen en vrijstellen van de eed van trouw aan Van Oranje Nassau. Genoemde eed staat overigens niet in de Grondwet, maar in een gewone Oranje-wet en kan dus met een gewone meerderheid worden gewijzigd. Bovendien kent deze wet geen sancties.
Waarom is Nederland nog geen republiek? Het antwoord hierop is ingewikkeld. Op Artikelen vd partij vindt u het artikel "Waarom Nederland nog geen Republiek is"
Waar vind ik informatie over een republiek en een president? Op de site waar u nu bent www.republikeinen.org En in Duitsland, Frankrijk en de VS weten ze er alles van.
Wat gebeurt er met de koning(in)? De ex-koning(in) ontvangt van de Republiek Nederland een staatspensioen ter hoogte 90% van het pensioen voor een oud president. Hij of zij kan de titel van prins of prinses krijgen of gaat naar het buitenland.
Wat gebeurt er met Prinsjesdag? Voortaan zal deze dag de "Stand van het land" heten en plaatsvinden op de tweede donderdag in september. In grote lijnen blijft de ceremonie hetzelfde, maar de plaats van de vroegere koning in zijn rijtuig, zal worden ingenomen door de president(e) in een presidentiële auto. De president(e) leest de miljoenennota voor in de Staten-Generaal.
En Koninginnedag? In de Republiek Nederland is 14 september de dag van de Republiek en de nationale feestdag. Vergelijkbaar met de Franse nationale feestdag, Quatorze Juillet, 14 juli. Op 14 september werd de Republikeinse moderne Partij opgericht, de voorloper van De Republikeinen en daar is het allemaal mee begonnen. Nog net in de zomer en vaak mooi weer.
Als de koning weigert te tekenen? Voor zijn aantreden heeft Willem Alexander op tv verklaard, dat hij alle democratisch aangenomen wetten zal tekenen. Voilà.
Maar het is toch zo historisch? Voor de helft is dit onzin. Nederland ontstond als land rond 1588, als de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. In 1648 werd de naam de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en in 1795 werden we de Bataafse Republiek. Op de wereld werden we kortweg 'De Republiek' genoemd en die duurde van 1588-1806. Nederland is het oudste nog bestaande land dat de republikeinse staatsvorm had In 1806 werden we een koninkrijk, doordat Napoleon Bonaparte zijn broer Lodewijk hier tot Koning aanstelde. napoleon had zichzelf daarvoor al tot keizer gekroond.
Onze Republiek heeft een langere historie dan het Oranje-koninkrijk en had een grote bekendheid en reputatie op de wereld, omdat we toen de enige republiek in de wereld waren.
Alle landen, die nu de republikeinse staatsvorm hebben, namen het van Nederland over. Een belangrijk gegeven en daarmee een enorme status voor ons land als republiek. Het kan niet anders of dat brengt ons welvaart.
Hoe kom je van het koninkrijk af? Lid worden van De Republikeinen of doneren.
Maar de koning is toch statussymbool? Voor monarchisten wel, voor republikeinen is het achterhaald of zelfs achterlijk. In het buitenland kende nauwelijks iemand Van Oranje Nassau, door Maxima Zorreguieta zijn ze nu helaas wat bekender geworden. Wat overigens niet wil zeggen, dat Nederland er populairder mee is geworden in het Buitenland, want het blijft de dochter van een ex-junta lid. Onze republiek was wel wereldberoemd en populair en Van Oranje Nassau schaadt die reputatie. Onze President zou, alleen al op basis van onze republikeinse historie en reputatie, groot aanzien hebben op de wereld.
Zijn De Republikeinen links of rechts? Het links rechts van vroeger zijn tegenstelling die vanzelf ontstonden omdat er een koning zat en dat was een gegeven waar omheen gedraaid moest worden. Het was dus eigenlijk links rechts van de koning(in). Sinds onze partij werd opgericht op 14 september 2000 en het eerste landelijke referendum plaatsvond in 2005, is een Koning geen gegeven meer en is de macht aan het volk. Het oude links/rechts is nu, VOOR of TEGEN de Republiek Nederland met een gekozen President.
DONEER
vanaf €5,- met een aanvink-optie voor geheel anoniem doneren


Een SPREKER nodig?

Bel de voorzitter 0618878673
Tot 200km voor € 100,-

Zie ons kanaal op:
Geef uw emailadres op en ontvang onze mailingen


© 2000-2018 De Republikeinen