LID worden

Contributie. De contributie bedraagt het wettelijke minimum voor politieke partijen, €12,- per jaar
Inning van de contributie via automatische incasso, gedurende het lidmaatschap.

Machtiging doorlopende SEPA incasso

Door op verzenden te klikken machtigt u De Republikeinen gedurende het lidmaatschap jaarlijks rond 1 februari de verschuldigde contributie af te schrijven van het hierboven door u ingevulde IBAN.