Wij nemen niet deel aan de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019

De vlaggen van alle provincies
De vlaggen van alle provincies

Aan de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 nemen wij niet deel.

Geld alleen is niet genoeg

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Vlaardingen in maart 2018 hebben we geleerd, dat geld alleen niet voldoende is om genoeg stemmen binnen te halen voor zetel(s). De naamsbekendheid van de partij en de lokale bekendheid van de personen op de kandidatenlijst is net zo belangrijk, als genoeg geld voor een campagne.

Bepalend voor ons succes is de houding van het Nederlandse volk tegenover de Koning en de familie van Oranje Nassau. Wij zijn kansloos, zolang deze gedoogd familie wordt aanbeden. Ze worden aanbeden, alsof ze rechtstreeks uit de hemel zijn afgedaald om het Nederlandse volk te redden. De kerken lopen of zijn leeg, de nieuwe religie is Oranje.  In een woord belachelijk.

Toch komt de republiek er weer, omdat wij dat willen. De Sjah van Perzië en zijn mooie vrouw werden de ene week door 90% van het volk aanbeden. Plotseling sloeg de stemming om en binnen een week moest de Sjah vluchten met zijn gezin, omdat dezelfde 90% hem wilde lynchen.

Toch komt de republiek er weer, omdat wij dat willen. De Sjah van Perzië en zijn mooie vrouw werden de ene week door 90% van het volk aanbeden. Plotseling sloeg de stemming om en binnen een week moest de Sjah vluchten met zijn gezin, omdat dezelfde 90% hem wilde lynchen.

Wij zullen er alles aan doen een soortgelijke ommezwaai ook in Nederland te bewerkstelligen. En op dàt moment slaan wij toe met de republiek Nederland.
Wij raden het Nederlandse volk, dat de Oranjereligie en -verheerlijking nu al beu is, aan actie te ondernemen.  Word alvast lid van onze partij of doneer ons.

De druk op de Koning wordt daardoor groter en groter en hij gaat gegarandeerd bezwijken.

Zeg het voort.......

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaarde eigenaar van de website;

gebruik(en)alle denkbare handelingen;

ude gebruiker (bezoeker) van de website;

de contentalle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de site die u thans bezoekt. Door de site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan deze website gekoppelde bestanden en websites.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan, op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze website gebruiken. U mag wel linken naar pagina’s van deze site.

7. Geplaatste reacties door bezoekers van de site zijn uitsluitend op risico van de schrijver en de eigenaar is ten allen tijde gevrijwaard voor mogelijke schade van welke aard dan ook, die een geplaatste reactie te weeg kan brengen.

Zeg het voort.......

Volkslied en symbolen van de republiek

Volkslied en symbolen van de republiek
We hebben een muzikant of bandje nodig. 

Het volkslied van de Republiek Nederland staat nu in een veel te hoog tempo en slechts in een instrumentale versie op YouTube, maar trok toch al 23.000 kijkers.

Een oproep aan een (beginnend) muzikant (of bandje), die (dat) met een goed arrangement een geheide hit wil scoren. Neem contact op met de partij tel. 073-5997253 of 0618878673
U hoeft zelf niet in beeld, de zang en muziek is al genoeg. U mag natuurlijk wel in beeld. 

Titel: “De Republiek Nederland”
Tempo: nu veel te snel. De bedoeling is Adagio

Muzieknotatie


Voor de notenbalken van het lied, klik hier

“Volkslied en symbolen van de republiek” verder lezen

Zeg het voort.......

Plan van aanpak

Plan van aanpak
Dit hebben we al:
  • De minister-president hebben we al sinds 1945 en sinds 1983 in de Grondwet
  • Een gekozen voorzitter van de Tweede Kamer sinds 2002
  • Het landelijk referendum sinds 2005 ( weer ongedaan gemaakt, maar dat komt weer terug)
  • De concept Grondwet voor de Republiek Nederland sinds 12 februari 2004
  • De Tweede Kamer die sinds 2012 de formateur en daarmee de minister-president kiest
Dit willen we:
  • De Republiek Nederland met wat we al hebben plus een gekozen President als staatshoofd.

“Plan van aanpak” verder lezen

Zeg het voort.......