Mediabericht: De Republikeinen jaargang 3 nr. 10

De Koning zwicht voor de macht van het volk

De Koning besloot zomaar op eigen houtje op vakantie te gaan naar Griekenland, terwijl het volk crepeert onder Covid-19. Een privéreis met het regeringsvliegtuig. Het pakte anders uit voor hem dan gedacht. Het volk kwam massaal in verweer op social media en de Koning moest buigen voor de macht van het volk.

Mediabericht: De Republikeinen jaargang 3 nr. 10
De Boeing 737 van de regering

Hij keerde met gezwinde spoed terug naar Nederland. Hij was zo bang geworden dat hij meteen een lijnvlucht terug boekte. De Republikeinen met de republiek bewijst hij zo wel een grote dienst. Wij ontvingen enkele spontane anonieme donaties en nieuwe leden. Wij bedanken hen voor hun steun aan De Republikeinen. Het draagt allemaal bij aan de republiek Nederland. En lid en donateur mag zich met recht republikein noemen.

De terugtocht van de Koning met een gewone lijnvlucht vanuit Griekenland was zelfs een gênante buiging voor het volk.

Blokkeer toestroom asielzoekers

Foto: Telegraaf. Politieke leiders grote steden

Met deze kreet traden lokale partijen in de grote steden onlangs naar buiten, lees HIER. Eindelijk denk je dan, want dat had 20 jaar geleden al moeten gebeuren ten tijde van Fortuyn.

De Koning heeft waarschijnlijk een hele enge ziekte

Koning Willem-Alexander
Koning Willem-Alexander

Diverse media berichten over een levensbedreigende ziekte, die mijnheer de Koning onder de leden heeft.

Het gaat om een ernstige longziekte, waarvan Willem-Alexander al eerder last had in de jaren 90 van de vorige eeuw. De ziekte leek weg, maar is teruggekeerd volgens diverse media.

Voor ons overigens geen reden tot juichen, want zou Willem-Alexander overlijden volgt Amalia hem op en die heeft, ondanks haar ‘plussize’, haar uiterlijk zeker mee en is een grote sterke dame zo te zien.

Zeg het voort.......

2/3 Van de Nederlanders wil immigratie terugdringen

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Foto Rijksoverheid.nl
Pim Fortuyn

2/3 Van de Nederlanders wil de immigratie terugdringen. Het eerste publieke verzet tegen de massa-immigratie was de in 2002 doodgeschoten politicus Pim Fortuyn. Enige tijd had hij effect, de immigratie daalde sterk en de emigratie nam toe. Per saldo was er een aantal jaren meer emigratie. De laatste jaren overtreft de immigratie de emigratie weer met tienduizenden per jaar en dat heeft effect op alles. Op de CO2 en stikstofuitstoot, de files, de overbelasting van het spoor en de enorme toename van files. Het leidde tot woningnood en nu komt zelfs de drinkwatervoorziening in gevaar. Een totale ontwrichting van ons land dus. Het was minister De Jonge, die recent oppakte waar Fortuyn gebleven was en het terugdringen van de immigratie aan de orde stelde.

De Telegraaf hield een enquête en daarin gaf 65% aan de immigratie te willen terugdringen of er helemaal mee stoppen. Nu is dat makkelijker gezegd dan gedaan,

“2/3 Van de Nederlanders wil immigratie terugdringen” verder lezen
Zeg het voort.......

NL moet stoppen met de opvang van vluchtelingen

NL moet stoppen met het opnemen van vluchtelingen
Nederland heeft in het verleden al genoeg gedaan voor vluchtelingen. Het is nu over- en overvol dus even niet meer

Nederland moet stoppen met de opvang van vluchtelingen. Onze wegen, spoorwegen, onderwijs, woningvoorraad en de drinkwatervoorziening zitten allemaal al over de capaciteit. Ons land is het dichtstbevolkte land van de EU en zit over- en overvol. Oranje met zijn bewind gaat gewoon door met sinterklaas en het goede heertje spelen. Het is krankzinnige grootheidswaanzin te denken en het volk te laten denken, dat wij ons dat als land wel kunnen veroorloven, omdat we een Koning hebben. Het is eerder het ons moeten laten welgevallen, omdat we een Koning hebben.

“NL moet stoppen met de opvang van vluchtelingen” verder lezen
Zeg het voort.......