web analytics

De Canon van Nederland

 

De teksten die zijn geplaatst bij de afbeeldingen op de site van De Canon van Nederland geven de partij aanleiding tot het maken van enkele kanttekeningen. Het is (met deze kanttekeningen) een excellente leidraad van onze geschiedenis, met de juiste aandacht voor onze Republiek van 1588-1806.

De Romeinse Limes

 • Nederland tot de Romeinse Limes, werd door de Romeinen aangeduid met Germania inferior. Duitsland was voor de Romeinen Germania superior.

Karel de Grote

 • Noord- en Zuid-Nederland behoorde tot het rijk van Karel de Grote, tijdens de zogenaamde Karolingische tijd.
 • Na de Karolingische tijd van 717-886, bestond Nederland uit gewesten overheerst door de Friezen in het Noorden en de Franken in het zuiden.
 • De gewesten werden bestuurd door een of andere adellijke dynastie, meestal een graaf en . De Franken op hun beurt overheerste weer de Friezen.

Karel de V

 • Het noorden en het zuiden werd in 1429 weer in één rijk gebracht door Filips de Stoute, koning van het huis van Bourgondië, nadat hij de gravin van Holland wist te onttronen. Hij heerste voortaan over de verenigde Nederlanden. Nederland is een naam verzonnen door de Oostenrijkse keizer van Habsburg, waartoe Nederland behoorde na het huwelijk tussen Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk ergens rond 1480.

Willem van Oranje

 • De Canon vermeldt, dat Willem van Oranje wordt beschouwd als de grondlegger van de latere republiek en als de ‘vader des vaderlands’, maar dat is een mening van de opstellers van de Canon. Iemand die koning wilde worden van de Nederlanden kan natuurlijk nooit de grondlegger zijn geweest van onze Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Willem van Oranje was uit Pruisen naar Nederland gekomen om Nederland aan zijn macht te onderwerpen en een koninkrijk te stichten. Het lukte hem niet omdat hij in 1584 werd vermoord, waarna vanzelf onze Republiek ontstond.

De Republiek

 • Na de moord op Willem van Oranje eiste niemand anders de macht op en ten einde raad werd in 1585 de soevereiniteit over de Nederlanden aangeboden aan de koningen van Frankrijk en Engeland, beiden weigerden. Niemand wilde het hebben en zo ontstond vanzelf de republiek. Van 1588-1806 was Nederland zelfs de enige republiek op de wereld en nog altijd het oudste land, dat nog bestaat in dezelfde vorm en een republiek was. De basis was de Unie van Utrecht van 1579. 4 Jaar na het vermoorden van Willen van Oranje, kwam de de Republiek van de grond in 1588 en heette de ‘Verenigde Provinciën’. Na de 80 jarige oorlog in 1648 heette de Republiek, ‘de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ en in 1795 ‘de Bataafse Republiek’.
 • De Staten der provincies en de Staten Generaal waren het hoogste gezag en vaak was er een stadhouder die volgens een instructie van de Staten voor de daagse dingen zorgde.
 • In 1789 was van alles aan de hand. In Frankrijk was op 14 juli de bestorming van de Bastille waarna Lodewijk de XVI in 1792 de eerste Franse republiek moest erkennen en daarna werd vermoord.
 • In hetzelfde 1789 werd de eerste president ter wereld in Amerika geïnstalleerd, nadat met steun van de Fransen het Amerikaanse leger de Britten had verdreven. De eerste president was een oud legerofficier genaamd George Washington. Deze Washington heeft de geschiedenis van de mensheid een andere wending gegeven, want nagenoeg alle koningen zijn verdwenen en vervangen door presidenten.
 • Nederland was van 1588 tot 1806 steeds een republiek. Na Nederland volgde Zwitserland vrij snel, maar daar bleef het toen bij. De grote doorbraak van het republikeinse bestel was in 1789 toen de VS een republiek werden. Op 19 april 1783 erkenden de Britten bij de Vrede van Versailles hun verlies: de Amerikaanse republiek was daarmee officieel geboren. Heden ten dage is Nederland een van de laatste overgebleven koninkrijken* ter wereld.
 • Aan het einde van de 18e eeuw was het de tijd van de patriotten en het stadhouderschap van Willem V.
 • Het rommelde rond 1789 ook in Nederland behoorlijk, hetgeen in 1795 leidde tot bezetting door de Fransen, het einde van de republiek der Verenigde Nederlanden en het begin van de Bataafse republiek.
 • De Bataafse republiek was eigenlijk een kolonie van Frankrijk en ene Schimmelpennick was de belangrijkste politicus namens Napoleon alhier.
 • In 1795 moest de laatste stadhouder Willem V vluchten naar Engeland. In 1813 was er het naam decreet van Napoleon en iedereen moest een naam later registreren. In die hectiek hebben ze toen met steun van de Engelsen en Pruisen, een Nederlander uit Engeland afkomstig hier tot koning uitgeroepen na een soort staatsgreep. Ze gaven hem de naam Van Oranje Nassau, maar het is lang niet zeker, dat het ook een afstammeling van Willen de V was
 • De Canon vermeldt niet, dat de VOC in feite de eerste naamloze vennootschap op de wereld was. In het kapitaal van de VOC werd deelgenomen door de Staten van Zeeland en Holland, maar ook door de Admiraliteit, die de zeemacht bestuurde en door particuliere kooplieden. Certificaten van deelname werden verstrekt door de VOC. Nu bestaat de hele economie uit NV’s en BV’s, ook in het buitenland en dat allemaal dankzij de VOC.

Koning Willem I

 • In 1806 eindigde de Bataafse republiek toen Napoleon zijn broer Lodewijk koning maakte en zichzelf inmiddels tot keizer had uitgeroepen.
 • In 1813, tijdens het naam decreet, werden hier met steun van de Pruisen en de Engelsen de Fransen uit Den Haag verdreven en riep een drietal in grote hectiek een uit Engeland afkomstig persoon uit tot koning Willem I, prins van Oranje-Nassau. Tot op heden wordt er over gediscussieerd of deze echt een afstammeling van Oranje was.
 • Het is wel frappant dat het oudste van alle nog bestaande landen dat een republiek had, Nederland, een koninkrijk werd, terwijl kort tevoren de eerste President ter wereld werd gekozen in Amerika.

Externe link: https://www.entoen.nu/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com