web analytics

Kosten van een President voor de republiek Nederland

Kosten van de president per jaar

Euro’s

Kosten van eens per 5 jaar presidentsverkiezingen E 30.000.000 / 5

6.000.000,00

Vergoeding aan de president

200.000,00

Sociale lasten idem

50.000,00

Onderhoud ambtswoning

500.000,00

Herhuisvestingskosten president na aftreden

200.000,00

Salaris en sociale lasten van 20 personeelsleden

20 x E 50.000 salaris + 20 x E 20.000 sociale lasten

1.400.000,00

Pensioenen. Leeftijd bij aantreden gemiddeld 50 jaar en bij

overlijden of overlijden weduwe of partner 85 jaar. 35 / 5

is voor ten minste 7 ex-presidenten gelijktijdig pensioen

7 x E 100.000 pensioen + 7 x E 25.000 sociale lasten

875.000,00

Catering bij gala’s, ontvangsten, recepties en dergelijke

2.000.000,00

Afschrijving, gebruik en onderhoud van twee dienstauto’s

200.000,00

Beveiliging

15.000.0000,00

Regeringsvliegtuig. Thans komt 10% van de jaarkosten ad € 3.500.000 t.l.v. het koningshuis. Voor de republiek hetzelfde bedrag nemen.

350.0000,00


Subtotaal

26.775.000,00

Door de staat wordt terugontvangen de inkomstenbelasting over de presentiegelden begrepen in de kosten presidentsverkiezing, idem over de vergoeding aan de President, salarissen en de BTW over alle andere kosten. Totaal geraamd op:

-3.000.000,00


Totale kosten van de president per jaar

23.775.000,00

Eenmalige kosten van de Republiek Nederland

Dit betreft eenmalige initiële uitgaven.

  • € 10.000.000 voor Paspoorten en € 8.000.000 voor kentekenbewijzen, omdat deze moeten worden vervangen door exemplaren van de Republiek Nederland. Paspoorten kan budgetneutraal wanneer de burgers, naar rato van de verstreken jaren van de oude documenten, een vergoeding in rekening wordt gebracht. De kentekenbewijzen is een relatief kleine uitgave en de nieuwe rijbewijzen zijn al geschikt voor de republiek.
  • Het vervangen van alle aanduidingen ‘koninklijk’ en ‘je maintiendrai’ bij de land- luchtmacht en marine. Een raming van 100.000.000 Euro hiervoor is niet overdreven.
  • Aanschaf van een of twee beveiligde dienstauto’s voor de president. Kosten in totaal ten hoogste 1.000.000 Euro.
  • Vervangen van de foto van Willem van Oranje Nassau en aanduidingen van ‘je maintiendrai’ en kroontjes in alle overheidsgebouwen. Euro 25.000.000 in totaal voor heel Nederland.
  • Een nieuwe ambtswoning moet gebouwd of aangekocht worden voor de minister-president in ‘s-Gravenhage voor ten hoogste 30.000.000 Euro.
  • Voor het overige zijn het kosten van particulieren en verenigingen. Te noemen zijn sportbonden voor clubaanduidingen met koninklijk en de kleuren van hun tenues in de kleur Oranje. De overheid kan hierin een vergoeding geven voor deze kosten. Grofweg te ramen op 100.000.000 Euro.
  • Onvoorziene uitgaven Euro 750 miljoen.

Het totaal van deze eenmalige kosten bedraagt € 1.000.000.000

Totale kosten van de Republiek Nederland

Euro’s

Kosten president per jaar, zie boven

23.775.000,00

Afschrijving in 50 jaar van de eenmalige kosten = E 1.000.000.000 / 50

20.000.000,00

Rente over de gemiddelde boekwaarde van de eenmalige kosten ad E 1.000.000.000, 3 %

15.000.000,00

TOTALE KOSTEN PER JAAR VAN DE REPUBLIEK NEDERLAND

58.775.000,00

Belastingopbrengst van Van Oranje Nassau
Blijven de erfgenamen van de familie Van Oranje Nassau in Nederland wonen, zodra een republiek een feit is, gelden daarna voor hun de gewone burgerlijke rechten en plichten, inclusief de belastingplichten.

Euro’s

Volgens een onderzoek in 2004 van Ph. Drõge

bedraagt het kapitaal van Van Oranje Nassau

1.000.000.000,00

Op basis van een recente schatting van het beleggersinformatiemagazine Geld & Beleggen, een uitgave van de Amsterdamse vermogensbeheerder Wijs & van Oostveen, bedraagt het vermogen van de Oranjes zelfs 2 miljard Euro. Klik hier voor deze schatting.

Belasting op vermogens thans 30% van 5,38% van €1 miljard per jaar

16.000.000,00

TOTALE BELASTINGHEFFING VAN VAN ORANJE NASSAU

16.000.000,00

Recapitulatie kosten/baten van de Republiek Nederland

 

Euro’s

Kosten van het koningshuis in 2008 volgens de staatsbegroting voor, salarissen, toelagen, beveiliging, auto’s, etc.. Bron Telegraaf.nl 14/5/2009

119.000.000,00

Kosten per jaar van de Republiek Nederland

-58.775.000,00


Voordeel


60.225.000,00

Jaarlijkse belastingheffing van Van Oranje Nassau

16.000.000,00


*JAARLIJKS KOSTENVOORDEEL VAN DE REPUBLIEK NEDERLAND


76.225.000,00

* Zodra er wordt gestemd via pc’s smartphones en tablets, bedraagt het jaarlijkse voordeel € 80.000.000 , omdat de kosten voor een presidentsverkiezing dan ten hoogste nog €10 miljoen bedragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com