web analytics

Mediabericht: De Koning is depressief

De Koning zou kampen met een depressie en niemand wil nog minister-president worden

(Photo by Patrick van Katwijk/Getty Images) De Koning is depressief.

Story.nl meldt het volgende:

Het doorgaans goed ingelichte Echo der Frau komt met het bericht dat hij zou kampen met een depressie. Het Duitse blad baseert zich op een bron binnen het paleis. De erfopvolging bracht hem dus niet alleen het koningschap, maar ook depressie(s)

De minister-president is de essentiële schakel voor de transitie naar de republiek/President

Geen van de fractieleiders wil nog minister-president worden. Zie ook onze video van 7 mnd geleden. De Koning kan iedereen benoemen tot minister-president, mits die persoon ermee instemt, artikel 48 van de Grondwet. Ik stel mij kandidaat voor minister-president en zal zijn Koninklijk besluit met mijn benoeming mede ondertekenen, conform de Grondwet. Voilà een regering. Samen zoeken we dan ministers en staatssecretarissen en wijzigen we vervolgens de Grondwet naar een republiek met een President.

Al dit kinderachtig informeel gestoei in Den Haag kost nu alleen maar tijd.

Mijn korte video op TikTok over de depressiviteit van de Koning bereikte al 4100 vertoningen.

Krokodillentranen van de enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

De toeslagenaffaire begon na het aantreden van Koning Willem Alexander

Als twee bro’s

Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening is er een van krokodillentranen, zonder de hoofschuldigen te noemen, te weten de Koning.

Een feit is dat Rutte als minister-president wekelijks een gesprek had met de Koning. Beiden zijn even oud, beiden studeerden geschiedenis in Leiden in dezelfde klas en lid van dezelfde studentenvereniging, zeer close dus.

In die wekelijkse gesprekken hadden ze het natuurlijk niet alleen over hun studententijd en over Maxima. De Koning en Maxima kijken ook TV en naar de praatprogramma’s, Nieuwsuur en Buitenhof. De Koning was dus alleen al via de media op de hoogte van de toeslagenaffaire. Rutte en hij zullen daar zeker over gesproken hebben tijdens hun wekelijks gesprekken.

De Koning deed niets, om aan de toeslagenschandalen een eind te maken. Hij verschool zich achter Rutte en Rutte verschool zich achter de Koning.

Op basis van de Grondwet had de Koning namelijk Rutte kunnen ontslaan en een nieuwe minister-president kunnen aanstellen. Er waren zeker wel een of meer ministers en of staatssecretarissen geweest, die zijn Koninklijk besluit tot ontslag van Rutte mede hadden willen ondertekenen.

Laatste feit, voor het eerst meer dan een eeuw was er weer een man als koning in Nederland. Zijn mannelijke aanhangers gaf dat blijkbaar aanleiding de zwakkere in de samenleving eens flink af te knijpen. De gevolgen zijn tot op de dag van vandaag merkbaar.

Mediabericht De Republikeinen februari 2024

Ja, we bestaan nog steeds en gaan door tot de eerste President van de Republiek Nederland in Den Haag zit. 

Daarom maar weer eens een mediabericht. Door de ‘oude media’ worden we volledig genegeerd. Gelukkig bestaan de socials en daar proberen we zoveel mogelijk gebruik van te maken. 

Vooral Tiktok heeft veel vertoningen van onze korte video’s 

Iedereen kan deelnemen

Het voornemen is om de volgende keer alle leden, belangstellenden en de media de link van Google Meet voor deelname aan deze meeting toe te sturen. Iedereen met een google account kan daarmee deelnemen.

Live blog: Formatie nieuwe regering 2024

Klik HIER of op de afbeelding voor onze video van februari 2024

Het zijn nog niet de kijkcijfers van Vandaag Inside, maar er zit een stijgende lijn in op YouYube.

Iedereen kan deelnemen

Het voornemen is om de volgende keer alle leden, belangstellenden en de media de link van Google Meet voor deelname aan deze meeting toe te sturen. Iedereen met een google account kan daarmee deelnemen.

Trump’s statement over de NAVO betekent een gigantische verandering in de internationale politiek als hij weer President wordt. Zeker ook voor ons wordt dan alles anders. Trump: “Rusland mag doen wat het wil in NAVO landen die niet genoeg betalen aan de NAVO”. Hij zal dan niet ingrijpen. 

Onze publicaties op internet:

De Koning moet gaan betalen

De Koning moet belasting gaan betalen

Tenminste als de orangisten in de 1e en 2e Kamer hun voornemen doorzetten en het niet alsnog in hun broek gaan zitten doen. Alle 225 leden van de Staten Generaal hebben voor hun zetel expliciet trouw gezworen aan de Koning, dus de kans bestaat, dat ze hun keutel weer intrekken. Zie TikTok

Het heeft gevolgen voor status en aanzien van mijnheer de Koning

Zet de Staten Generaal door, dan betekent het een verder ‘verburgeren’ van de Koning. Maxima is ook al een gewoon burgermeisje van origine, evenals de vader van de Koning die ook een gewoon burger was van origine. De bijna goddelijke status van de Koning wordt hiermee teruggebracht tot een gewoon burger, met wel nog de machtigste politieke positie in het land.

Voor het eerst 2/3 meerderheid voor belasting betalen door de Koning. Het heeft allen zin als de Koning niet of niet helemaal gecompenseerd wordt voor deze inkomstenderving.

De republiek

Al is het marginaal, ook dit brengt de republiek en een President dichterbij. De Koning verliest een stuk van zijn status hiermee en wordt een soort van gewone burger. De burgers zullen minder tegen hem gaan opzien en makkelijker overgaan op een President, als gekozen staatshoofd onder zijn gelijken.

De Republikeinen: Mediabericht december 2023

Mijnheer de Koning

In Nederland is te veel bestrating van tuinen en erven. Het regenwater kan niet weg de grond in en stroomt zo rechtstreeks het riool in en naar zee. Gevolgen droogte bij weinig regen door te weinig grondwater, wateroverlast bij veel regen en sterke afname van de biodiversiteit.

De Koning had hier tenminste op kunnen attenderen bij zijn wekelijks gesprek met de minister-president, of hij had zelf een wetsvoorstel kunnen indienen bij de Tweede Kamer op basis van art. 82 lid 1 van de Grondwet. Hij deed helemaal niets en nu zit het land met de gevolgen. In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn versteende tuinen al langere tijd verboden.We hebben geen toegang tot de ‘oude’ media, dus gaan we het zelf proberen via de social media. Hier de pilot ervan.

Het geluid rechts en de achtergrond links is nog niet 100%, maar is de volgende keer zeker beter. Zet het volume op max omhoog om het goed te verstaan.

 

Beluister de podcastversie over de politieke situatie

Een nieuwe regering vormen begint met een koninklijk besluit en dat kan alleen de Koning nemen. Op basis van art. 48 van de Grondwet moet de Koning nu dus leveren en zorgen voor een nieuwe regering. En een beetje opschieten.

Ook de PVV stopt de asielzoekers niet

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander ontvangt fractievoorzitter Geert Wilders voor een kennismakingsgesprek op Huis ten Bosch. ANP POOL WESLEY DE WIT

Ook na 22 november 2023 zal er niets veranderen aan de instroom van asielzoekers en andere vluchtelingen, omdat ook de nieuwe regering zal uitblinken in onmacht. Zij hebben namelijk allemaal de Koning nodig, om te kunnen regeren en die heeft zelf een immigratie achtergrond.

Wij hebben de Koning niet nodig en kunnen dus het VN vluchtelingenverdrag opzeggen. Het zal weerstand oproepen bij andere landen en we lopen het risico op tegenmaatregelen van andere landen. We hebben evenwel geen keuze. Er is nu al een tekort van 500.000 woningen en met 2 bewoners per huis gemiddeld is er dus nu al voor 1 miljoen mensen geen huis. Ook is er nu al een tekort aan drinkwater in droge periodes en in 2030 overal tekort aan drinkwater.

Een dreigende opzegging van het VN vluchtelingenverdrag zet druk op de EU. Als de EU zorgt dat wij met onze overbevolking, verreweg het dichtstbevolkte EU land, niet langer die enorme aantallen asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen hoeven op te vangen, is een opzegging van het VN verdrag niet nodig.

Geen huizen en ruimte- en drinkwatertekort dwingt ons

Rigoureuze inperking van asielzoekers en andere immigranten is gewoon nodig om te overleven als land.

En wil de EU regeren, is een verdeling van asielzoekers en andere immigranten, waarbij rekening wordt gehouden met de capaciteit van een lidstaat een vereiste.

Koninkrijk NL: Geen huizen, geen drinkwater

Binnen twee jaar een drinkwatertekort

Het drinkwater raakt op en toch gaat de Koning met zijn regime door met asielzoekers, vluchtelingen, expats en arbeidsmigranten. De Koning kan natuurlijk niet toegeven, dat het land over en overvol is, want dat is meteen het einde van zijn koninkrijk. Hij offert jullie op aan zijn ‘koninkrijk’.

5 van de 10 waterbedrijven hebben al drinkwatertekort in droge tijden

2019-07-22 15:29:28 TILBURG – Een glas water op een warme zomerdag. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Vijf van de tien waterbedrijven hebben onvoldoende capaciteit om in drogere tijden genoeg water te kunnen leveren, blijkt uit onderzoek van NRC.

Lees ook de eerste noodberichten over een aanstaand drinkwatertekort in Brabant en Oost-Nederland. Het drinkwatertekort wordt zwaar onderschat.

Oranje(de Koning) gaat natuurlijk gewoon door met een grote broek aantrekken door net te doen of Germania inferieur(Romeinse bijnaam voor Nederland) dat allemaal maar aankan. Grootheidswaanzin en arrogantie of zelfs zelfmoordpolitiek. Hij heeft natuurlijk zelf een immigratieachtergrond en Maxima is gewoon een immigrante. Vandaar hun ongebreidelde voorliefde voor asielzoekers en andere immigranten.

Ze hebben er schijt aan, dat de bestaande bevolking geen huizen meer heeft en geen drinkwater.

Het RIVM waarschuwde al eerder

RIVM

Op 3/4/2023 waarschuwde het RIVM ( je weet wel, van de corona) al voor drinkwatertekorten. Ze dragen wat Oranje-oplossingen aan, maar een gek begrijpt nu al dat die niets uithalen.

De oorzaak is natuurlijk de immigratie van asielzoekers en anderen, waar de Koning niets aan wenst te doen, want dan is het afgelopen met zijn koninkrijk.

De enige oplossing is opstand, die zal ontstaan, want zonder drinkwater kun je niet leven.

Zonder Koning kun je wel leven, dus maak het niet onnodig moeilijk. Ga met ons voor de Republiek/President, immigratiestop, en woningbouw.

Het stroomnet in Almere zit nu al vol

Volgens de altijd misleidende koninklijke prognoses zou het stroomnet in Almere in 2026 vol zou zitten, maar dat is dus nu al in 2023.

De Koning zorgt voor drinkwatertekort en voedseltekort

Ik voorspel jullie, dat wanneer je doorgaat met de Koning er over twee jaar een drinkwatertekort is en waarschijnlijk ook al een voedseltekort.

Wij, De Republikeinen, kunnen Nederland niet redden, maar om te overleven heb je ons met een President en de Republiek wel nodig!

PvdA/GL gaat voor de republiek en President. Volgt D66?

PvdA/Groenlinks gaat voor de republiek en President

PvdA-GL

En dat werd hoog tijd. De PvdA is ontstaan uit de Russische revolutie, die de inleiding vormde van de socialistische staat van Lening. Tot 2004 had de PVDA in hun manifest, dat ze een gekozen staatshoofd wilde. Van 2004 tot 2023 waren ze een gewone orangisten vereniging, die braaf trouw zweerden aan de Koning voor hun zetels. Dat gaat nu dus weer veranderen, want de wil van het laatste congres was met 52% voor, dat een parlementaire republiek in het verkiezingsprogramma moest. En zo geschiedde.

Eindelijk gaan ze weer doen waar ze ooit voor werden opgericht : “de sociaal democratie”.

Ik kan u verzekeren, daar zijn ze best goed in, dat heb ik zelf ervaren toen ik elf jaar in Krommenie woonde in de gemeente Zaanstad.

Pechtold

De Republikeinen gaan met PVDA/GL de Koning afzetten

Gaat D66 zich nu wel bij ons aansluiten?

 

 

 

 

Israël: “Wat was is niet meer”

Israël:Wat was is niet meer

Vlag Israël

Het waren de woorden van een Israëlische minister na de ongekende aanval van Hamas vanuit de Gaza streek. Duizenden doden aan beide zijde. Het is een godsdienstoorlog tussen de joden en de islam en God mag weten hoe dit verder gaat. Aflopen zal het wel niet, want de strijd tussen de joden en de moslims in het midden oosten is er altijd geweest. De gelovigen aan beide zijde kunnen eigenlijk alleen maar bidden, dat het voor hun mag meevallen.

Ook in Nederland tekent zich de tegenstelling tussen moslims en christenen weer duidelijk af en kun je het geintegreer voorlopig in de kast zetten. Het kan niet anders dan je bent of voor de joden of voor de moslims. Christenen in Europa en dus ook in Nederland zullen aan de kant van Israël staan, want het katholicisme is voortgekomen uit het jodendom en het protestantisme weer afgeleid van het katholicisme. Ook de islam komt voort uit het jodendom. Palestina bestaat uit moslims dus de moslims wereldwijd staan aan de kant van de Palestijnen.

In Urk laten ze geen twijfel bestaan en hangen ze overal Israëlisch vlaggen op. Die worden nachts dan weer gestolen, waarschijnlijk door aanhangers van de Palestijnen, maar de Urkers hangen ze volgende dag weer gewoon op.

De Koning hult zich in stilzwijgen tot dusver. Rutte liet weten dat hij naast Israël staat. Er naast staan zegt niet zoveel. Zelf ben ik katholiek en ik sta aan de kant van Israël.

Een heldere uiteenzetting van Israëls geschiedenis door Netanyahu

Klik hier voor de video

Voor perspectief moet de Koning weg

Voor perspectief moet niet het kabinet maar de regering weg

De jongeren klagen over gebrek aan perspectief. Zorg met onze partij voor de republiek NL met een President, dan hoeven jullie niet langer uitzichtloos je tijd te verdoen met een bijna heilige Koning, maar heb je weer perspectief!


De regering bestaat uit de Koning en de ministers

De jongeren jammeren over gebrek aan perspectief. Dat is voor de helft juist, want beste jongeren, jullie zullen zelf moeten zorgen voor perspectief. Onze partij, De Republikeinen biedt jullie daarvoor exact wat nodig is.

Vallende kabinetten zijn zoethoudertjes en quasi perspectief, daar hebben jullie niets aan, want daarna komt een nieuw kabinet met weer hetzelfde gebrek aan perspectief. Nee, de regering moet weg en volgens de Grondwet is de regering de koning en de ministers.

Dat betekent natuurlijk het einde van het koninkrijk, maar ook het einde van gebrek aan perspectief. De republiek met een President biedt het perspectief, dat nodig is. Dus blijf niet jammeren over gebrek aan perspectief, maar kom in actie en ga met ons voor het perspectief van de republiek Nederland met een gekozen President, conform artikel 2 van onze statuten.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com