web analytics

Mediabericht: De Republikeinen Jaargang 3 nr. 9

En dat is een feest voor het volk, want het is nu echt de macht aan het volk na het afzetten van de Koning!

Derde dinsdag van september

Het jaarlijkse grote Oranje feest, dit jaar met corona en een dag na het 20 jarig jubileum van onze partij, De Republikeinen. Het is hun feestje dus we besteden er maart niet veel aandacht aan. De gevolgen voor de burgers nemen we even door:

 1. De inflatie is volgend jaar naar verwachting 1,5%
 2. De inkomensstijging voor de burgers is 1,2% en men gaat er dus sowieso al op achteruit.
 3. De uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden worden extra gepakt. Zij mogen slechts een toename van hun inkomen verwachten van 0,5% en leveren dus gewoon een vol procent in.
 4. De mensen met vermogens van €100.000 of meer worden weer bevoordeeld. De schijfgrenzen en het heffingsvrije vermogen wordt in hun voordeel aangepast. Dat gebeurt overigens bijna elk jaar, zodat de kloof tussen de hogeren inkomens en vermogens met de lageren continu groter wordt. En de lagere inkomens blijven dit maar pikken en stemmen zelfs op de Oranje-VVD die hun dit geld afpakt. Het zijn vreemde tijden. De macht en invloed van de vakbonden is geminimaliseerd en de PvdA is een ordinaire Oranje-club geworden. Gelukkig bestaat onze partij, de Republikeinen, zodat de mensen met enige moed wat te kiezen hebben.

Corona: Niet weg te krijgen

Verder lezen “Mediabericht: De Republikeinen Jaargang 3 nr. 9”

Verkiezingsprogramma

 • De Republiek Nederland met een gekozen President als staatshoofd is onze statutaire doelstelling .
 • De overbevolking is de oorzaak van 90% van de problemen in het land. Het taboe op de overbevolking moet worden doorbroken.
 • Een asielstop.
 • Geen asielzoekers overnemen van andere EU landen, maar daarvoor de afkoopsom van €20.000 betalen, die de EU gaat invoeren per geweigerde asielzoeker.
 • Woningen bouwen zodat jongeren niet bij pappie en mammie klem blijven zitten. Vakantiehuizen, chalets e.d. op vakantieparken bestemmen t.b.v. permanente bewoning om mede de woningnood op te lossen.
 • Zo veel mogelijk van het gas af.
 • Overal waar mogelijk windmolenparken. Geen zonneparken, maar zonnepanelen op platte daken van flats en bedrijfsgebouwen.
 • Op of bij iedere laagbouwwoning een Archimedes windmolen of een mini-windturbine.
 • Stoppen met dat eindeloze geëxperimenteer met het onderwijs.
 • Personeelstekorten opvangen door gepensioneerden in te zetten, die willen en nog kunnen werken.
 • Personeelstekort verder opvangen door meer uren te werken en niet door import van arbeidskrachten. Overbodige banen afschaffen, zoals coaching, begeleiding en advieswerk.
 • Arbeidsmigratie stoppen door werk waarvoor geen personeel is, te verplaatsen naar landen waar nog wel personeel is. Lonen waar nodig zodanig verhogen dat Nederlanders werk wat ze nu niet willen doen, wel willen doen.
 • Geen uitbreiding Schiphol, maar transitovluchten beperken of afschaffen.
 • Maximaal % toestaan van de oppervlakte, die mensen mogen betegelen op hun erf. I.v.m. wateroverlast en biodiversiteit.
 • CO2 verminderen door belasting op grote zware SUV’s aan zienlijk te verhogen.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com