web analytics

De allochtonen maken de dienst uit in Nederland

Koning en koningin hebben beide een allochtone achtergrond en een dubbel paspoort

De allochtonen maken de dienst uit in Nederland. Moeten er asielzoekers opgenomen worden in, of verdeeld worden over de EU landen staat Nederland altijd vooraan. Steevast neemt het Oranjeregime buitenproportionele aantallen asielzoekers op. Ook bij het overnemen van asielzoekers van Italië. Griekenland en Spanje staat Nederland vooraan in de rij. En dat terwijl we het dichtstbevolkte land van de EU hebben.

De oorzaak voor dit volkomen belachelijke beleid is het feit, dat de Koning en koningin een allochtonen achtergrond hebben. Beide hebben ook nog eens een dubbel paspoort. De Koning en Koningin kunnen niets zeggen tegen asielzoekers en andere immigranten. Voor alle Kamerleden geldt hetzelfde, want die hebben voor hun zetel allemaal expliciet trouw hebben gezworen aan de Koning,

Kinderpardon

Het ene kinderpardon na het andere. Het begint met een kind van asielzoekers, in een zielige situatie op TV brengen. Vervolgens storten alle oranje-doe -goed-mensen zich op het kind. Daarna een toneelstukje in de media en de Tweede Kamer over het al of niet toch asiel verlenen aan een al drie keer of meer afgewezen asielzoekersgezin met kinderen. De uitkomst staat vooraf vast en dus krijgt zo’n gezin vervolgens toch asiel in Nederland, omdat het Oranjeregime niets kan noch wil ondernemen tegen asielzoekers.

Het alsmaar bevoordelen van allochtonen begint mij als autochtoon op te vallen en te storen. Ik begin me als autochtoon zelfs achtergesteld te voelen ten opzichte van de allochtonen. Je hebt het idee dat de allochtonen je uitlachen, omdat ze weten dat zij gebakken zitten met hun allochtone Koning en koningin in dit land.

Ergo, zolang hier een allochtone Koning en koningin zit, maken de allochtonen de dienst uit. En dat kan Rutte wel zeggen van “wij maken de dienst uit” en Wilders “dit is ons land”, maar nee Oranje maakt de dienst. Als allochtoon moet hij alle allochtonen omarmen en toelaten. De allochtonen weten dat natuurlijk en maken daar gebruik van. Lees bijvoorbeeld dit artikel van de Dagelijkse Standaard

Proportionele opvang van vluchtelingen is een opvang waarbij rekening wordt gehouden door de EU met onze overbevolking en omvang van het land.
In verhouding tot Frankrijk hoeft Nederland maar 1/16 deel van de Franse asielzoekers voor haar rekening te nemen, omdat Frankrijk 16 keer groter is. En dat weer gedeeld door 3 omdat Nederland al 3 x keer dichter bevolkt is dan Frankrijk. Heeft Frankrijk 50.000 asielzoekers in een jaar, neemt Nederland er 50.000 / 16 / 3 = 1042 voor haar rekening. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com