web analytics

De klimaatwet is voor de bühne

De klimaatwet stelt dat de uitstoot van co2 in 2050 moet zijn teruggebracht met 95%. En dat is waarschijnlijk puur voor de bühne. Iedere weldenkende burger weet nu al dat deze 95% zeker niet zal worden gehaald in 2050. Als alles meezit wordt misschien de helft gehaald en dat zal dan gaan tegen zeer hoge kosten.
Een grote meerderheid van de Kamer stemde voor de wet en de verwachting is dat ook de Eerste kamer instemt, waarmee de wet een feit wordt na ondertekening door de Koning.

De bevolking blijft wereldwijd maar toenemen in een duizelingwekkend tempo en daar zwijgt de politiek volledig over. Daar is overigens ook weinig tegen te doen, maar al doe je er maar wàt tegen, heeft dat altijd nog een groter effect dan het gepriegel in de marge van de CO2 uitstoot.

Meer bevolking betekent meer co2 uitstoot. Bevolking heeft ruimte nodig en daarvoor worden natuurgebieden opgebruikt en ook dat betekent meer CO2 uitstoot. Het terugdringen van de CO2 uit het klimaatakkoord, zelf al zouden de doelstellingen gehaald worden, valt hierbij in het niet. Kortom de klimaatwet is vooral voor de bühne, want de haalbaarheid van de doelstellingen is niet erg groot.


“Het gekke is dat we weliswaar zeker weten dat de zeespiegel deze eeuw wereldwijd steeds sneller gaat stijgen door massale afsmelt van landijs van vooral Groenland en de Zuidpool. Maar dat we totaal niet weten met hoeveel centimeter (of meter!!) die stijging zal verlopen gedurende deze eeuw. In een worstcasescenario zou het inderdaad 2 meter of meer kunnen zijn. In welk geval het drooghouden van ons deels onder de zeespiegel liggende land uiteindelijk onhoudbaar en onbetaalbaar wordt. Reden temeer om als land en als mensheid maximaal in te zetten op het tegengaan van die opwarming. Het is waarschijnlijk nog (net) niet te laat….”
Reinier van den Berg

“Inzetten op brandstofcellen (waterstof) of massaal elektrisch rijden is beslist goed, maar in totaal wordt de uitstoot door wegverkeer geschat op maximaal 20% (wereldwijd), dus het is zeker niet voldoende. De bebouwde omgeving (cijfers Nederland) is bv circa 40% van onze uitstoot. Dus inzetten op isolatie en duurzame verwarming (en koeling) van woningen en gebouwen zet nog meer zoden aan de dijk. Zelfs als we alle uitstoot aan banden leggen, is het nog niet genoeg. En moeten we, door aanplant van miljarden bomen per jaar wereldwijd, ook heel veel CO2 terugbrengen vanuit de atmosfeer naar de aarde.” Reinier van den Bergop NU.nl

Per seconde stroomt er door de opwarming van de aarde 14.000 ton water de zee in. Lees…..

Lees ook: Vier belangrijke punten uit de klimaatwet

Misschien raakt de aarde wel gewoon op

Er zijn ook spectaculaire nieuwe en vooral betaalbare ontwikkelingen te melden in het verwarmen van gebouwen met warmtepompen. Lees….

Dat de klimaatwet voor de bühne is en nauwelijks realistisch wordt al meteen bewezen. Het CPB heeft vastgesteld dat de Oranje regering de klimaatdoelstellingen niet haalt. De uitstoot is zelfs toegenomen. Lees nu.nl

De trieste protesten van de klimaatspijbelaars zijn dus volkomen gegrond. Het ziet er zeer slecht uit voor de jongeren. De ouderen, van economische groei en van meer meer en nog meer, slagen er niet meer in perspectief te bieden. Klimaatspijbelaars het moet van jullie zelf komen. Ga naar school om je overlevingsinstincten te ontwikkelen, want het zijn deze instincten die jullie nog in staat kunnen stellen jullie toekomstperspectief te verruimen.

Er is perspectief voor de jongeren en dat is kernfusie. Nu nog in ontwikkeling, maar dat het mogelijk is, is al aangetoond. Hiermee kan in 2050 alle nodige elektriciteit worden opgewekt zonder schadelijke uitstoot en of schadelijk restafval zoals bij kernsplitsing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com