web analytics

De Nederlandse aanbidding van het Koninklijk huis

De Nederlandse aanbidding van het Koninklijk huis
Koninklijke familie

De Nederlandse aanbidding van het Koninklijk huis doet mij het gevoel bekruipen, dat wij een K.H. hebben dat is verheven boven het alledaagse (lees wij de burger). En als het ware rechtstreeks ressorteert onder God. Af en toe, tijdens de behandeling van de begroting van het K.H., klinkt wat bescheiden gemor in Den Haag. Echter, zodra de zogenaamde onkosten weer zijn geïndexeerd en verwerkt in de verhoging van koninklijke uitkeringen is alles weer koek en ei.

Verafgoding

Verafgoding van de leden van het K.H. door het volk, alsof zij persoonlijk door God zijn gezonden, wordt gezien als de laatste strohalm voor het goed functioneren van onze samenleving. Tijdens de jaarlijkse opening van het parlementaire jaar wordt dat nogmaals benadrukt. Alle gezworen orangisten van de Eerste en Tweede Kamer roepen dan zogenaamd namens het volk drie keer “Leve de koning” . Ook op koningsdag en tijdens de familiekiekjes op de wintersport in Oostenrijk vertedert het hart van het proletariaat.

Oppositie wordt geboycot door de media

Deze mensen zien zich omringt door een grote mate van onaantastbaarheid. Er is totaal geen kritiek of een signaal vanuit de samenleving over b.v. de gigantische kosten, om zoiets in het zadel te houden. Elk geluid ontbreekt over de onrechtvaardigheid, dat zij weigeren belasting te betalen. Ook is er nooit plaats voor de oppositie van onze republikeinse partij. Wij krijgen gewoon geen toegang krijgt tot de media. Wij worden geweerd uit angst, dat onze boodschap aanslaat en het volk wakker wordt.

Het K.H. heeft de laatste paar eeuwen dankzij de gulle giften (belastinggeld) een vermogen verzameld van zo’n 900 miljoen euro. En uiteraard gaat dit met groot enthousiasme door. Het volk schijnt dit normaal te vinden.

En maar doneren

Straks is het weer koningsdag en uiteraard weer een grootse subsidie-dag, want het volk blijft doneren en het K.H. zal er geen dubbeltje aan bijdragen. Ter illustratie hieronder de kosten van enkele koningsdagen.

Fijn hé, zo’n jaarlijkse collecte van het Oranjefonds.

Edward Koenen, secretaris De Republikeinen

Update 9 mei 2019

De viering van koningsdag te Amersfoort 2019 is weer achter de rug en onze schijndemocratie heeft weer een boost gekregen. Uit een vacant gehouden onderzoek door Marktonderzoeksbureau Ipsos bleek dat nu onder jongeren nog maar 55 % voorstander is van een monarchie dat was 70%. Dit is een belangrijke ontwikkeling met het oog op   de toekomst aangezien de ouderen onder ons nog lijden aan een zekere mate van traditioneel denken dat een monarchie bestaat binnen een democratie maar een staatshoofd heeft een politieke functie en die moeten we met z’n allen kunnen kiezen. Dit staatkundig gewrocht wordt in ons land ook in stand gehouden door onze politieke elite die er geen bezwaar in ziet om dit archaïsche instituut met gemiddeld € 340 miljoen aan werkelijke kosten per jaar te subsidiëren logisch want zij hebben zelf een goed gevulde portemonnee  dus voor hun geen probleem. Voor dat bedrag krijgt het volk dus het jaarlijkse sprookje van koningsdag.

Maar wat dacht u van de kosten die de steden moeten ophoesten (lees de belastingbetaler) om dat te organiseren. Hieronder een overzicht van kosten die in de achterliggende jaren voor die ene dag zijn gemaakt. Deze gegevens zijn door mij bij de betrokken gemeenten opgevraagd en gekregen.

O ja, en een bijdrage van het koningshuis zelf? Haha gelooft u in sprookjes?

Kosten koningsdagen

Koningsdag 2015  Dordrecht.

Krediet:                     € 750.000,-      (€ 44.802 minder besteed)

Bijdrage Provincie:  € 250.000,-

                                     ————

Totaal:                        € 1.000.000,-

Koningsdag  2016    Zwolle.

Krediet:                       € 920.000,-     ( werkelijke kosten € 816.000,- )

Bijdrage Provincie:    € 238.375,-

Regiopartners:            € 75.897,-

                                      ——————

Totaal:                          € 1.234.272,-

Koningsdag 2017    Tilburg.

Krediet:                        € 7000.000,-

Bijdrage Provincie:     € 3000.000,-

Sponsors etc.:              € 142.500,-

City Marketing:            € 150.000,-

                                       ———————-

Totaal:                           € 1.292.500,-

En dat voor 1 dag en voor 1 persoon om het zgn. oranjegevoel te eren. Uitgaande van deze cijfers kunnen we er van uitgaan dat voor een gemeente voor koningsdag de kosten gemiddeld € 1.198.250,-  bedragen.

O ja, en een bijdrage van het koningshuis zelf? Haha gelooft u in sprookjes?

Leve de Republiek.

Met vriendelijke groet,

Edward Koenen.

Secretaris De Republikeinen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com