web analytics

Mediabericht: De Republikeinen jaargang 3 nr. 1

De biljoenen-green deal van EU commissaris Timmermans

De grootheidswaanzin lijkt EU commissaris Timmermans in de bol te zijn geslagen. Hij gaat met zijn Green deal 1000 miljard, 1 biljoen, uitgeven aan bestrijding van de klimaatverandering. Ten minste dat is zijn bedoeling. Timmermans denkt met het in het wilde weg besteden van 1000 miljard het klimaat wel eventjes te veranderen.

Mediabericht: De Republikeinen jaargang 3 nr. 1
EU commissaris Timmermans Foto EPA

In 2030 denkt hij zo de CO2 uitstoot met 50-55% te hebben teruggedrongen en in 2050 zelfs tot 0%. Geheel naar verwachting heeft de ervaring in Nederland ons nu al geleerd, dat we de fantasie doelstellingen voor de CO2 uitstoot bij lange na niet halen. De uitstoot is alleen nog maar toegenomen.

De EU heeft een totale begroting voor 2020 van zo’n 170 miljard, die jaarlijks gewoon helemaal op gaat. Dus de 1000 miljard tot 2030 is een rekentrucje voor de bühne van dhr. Timmermans. Lees je zijn plannen, dan wordt al snel duidelijk dat hij van alles overhoop haalt waar waarschijnlijk niets van terecht komt. Hij oppert talrijke gekunstelde financieringsplannen voor zijn green deal. Plannen die waarschijnlijk bijna allemaal gaan sneuvelen in de ingewikkelde en langdurige besluitvorming van de EU. Voorlopig neemt de CO2 uitstoot alleen nog maar toe en we mogen blij zijn als het in 2030 is teruggedrongen met 20%.

Daarbij is het lang niet zeker, dat het terugdringen van de CO2 waarden de opwarming gaat stoppen. Wereldwijd zijn er 1 miljard voertuigen met verbrandingsmotor. Die produceren tijdens het rijden een temperatuur van 90 graden en dat zorgt zeker mede voor opwarming van de aarde en natuurlijk ook 8 miljard mensen met hun 37,5 graad. De aantallen auto’s en mensen is dus een belangrijke factor. Timmermans’s plannen dringt het aantal mensen niet terug wel het aantal verbrandingsmotoren. De vervangende EV’s hebben nauwelijks een hittebronnen en zullen de CO2 waarden miniem doen dalen.

De ingewikkelde besluitvorming van de EU

Mediabericht: De Republikeinen jaargang 3 nr. 1
Raad van de EU

Nu de EU met biljoenen in beeld komt door de Timmermans green deal is het een mooi moment, om even deze pagina door te nemen: de besluitvorming in de EU. Als je deze pagina hebt gelezen is er nog een pagina, die het allemaal nog een stuk ingewikkelder maakt en dat is: stemmen met gekwalificeerde meerderheid in de EU. Het is op voorhand onmogelijk, dat Timmermans zijn plannen hier allemaal doorheen worstelt. Toch is zijn aanzet niet waardeloos, want dat het niet goed gaat met de aarde is een gegeven. Timmermans’s plan is misschien beter dan niets. Alleen of het de mensheid gegeven is het klimaat naar haar hand te zetten weet ook Timmermans niet. De resultaten blijven dus speculatief.

Minister de Jonge laat zich uit over asielzoekers en immigranten

Mediabericht: De Republikeinen jaargang 3 nr. 1
Portret Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier

Het eerste geluid uit het Oranjekamp over de toestroom van asielzoekers en immigranten is er. Minister de Jonge heeft zich erover uitgelaten. Hij wil nog niet zeggen welke aantallen hij wel nog acceptabel vindt, dus het is een eerste voorzichtige aanzet.

Wij hebben wel een duidelijke visie op het aantal asielzoekers en daar bij gaan we uit van onze al bestaande overbevolking en de bewoonbare oppervlakte van het land. Dat betekent, als Frankrijk er 50.000 in een jaar voor haar rekening neemt, Nederland er 1042 opneemt. Zie voor de berekening ons verkiezingsprogramma, onderdeel Asielzoekers, immigratie en emigratie.

Overige politiek

  • Je leest op Twitter dagelijks gejammer en geweeklaag over asielzoekers en immigranten. Dat zijn dan tweets van dezelfde mensen die stemmen op politici die zonder uitzondering de Koning, met zijn immigratie achtergrond en zijn allochtone echtgenote, steunen. Het verband zien tussen de buitenproportionele aantallen asielzoekers/immigranten, die naar NL komen en de hoogste macht in het land past blijkbaar niet in hun ‘comfort zone’.
  • RTL nieuws meldt nu zelfs een enorm tekort aan fietsenstallingen. Grote woningnood, de daklozen opvang zit overvol, gezinnen leven op straat en je kunt je fiets al niet meer kwijt. Stop met dat gekoning mensen. Tijd voor de republiek!
  • En dan waarschuwt de NVM voor woningnood in plaats van waarschuwen voor asielzoekers en immigranten, want die zijn tenslotte de hoofdoorzaak.

Mediabericht: De Republikeinen jaargang 3 nr. 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com