web analytics

Gerealiseerde programmapunten

Programma van De Republikeinen

Aanpak van het probleem

 • Gezondheidszorg

  Sterftecijfers van ziekenhuizen gebruiken om de kwaliteit te bewaken.

DR voorzitter publiceerde dit in een column al jaren gelden. Op 11/6/2013 komt minister Schippers aan met het plan sterftecijfers verplicht openbaar te maken per ziekenhuis om zo de kwaliteit te kunnen beoordelen.
 • Verkeer

  Meervoudige op- en afritten op snelwegen, want die vormen meestal de bottleneck. Een tekening van dit plan staat in ons partijprogramma onderdeel ‘infrastructuur’

DR meldde dit idee jaren geleden aan de 2e Kamer, de ANWB en de Min. Verkeer & Waterstaat. En jawel, in 2008 tot eind 2009 werd 6 km van de A2 bij ‘s-Hertogenbosch van een variant van dit systeem voorzien.

 • Kernafval

  Zolang in kernenergie gevaarlijke straling zit, zit er ook energie in. Straling betekent energie. Deze kan dan aangewend worden voor nuttige doeleinden. Eenieder kan begrijpen dat wanneer die vaten worden gedumpt in de Stille Oceaan en deze kapot gaan, dat de hele visstand in de oceanen wordt vernietigd. Het opduiken en zolang opbergen in bijvoorbeeld woestijnen is een beter idee.

Op 23/6/2003 presenteerde ECN Petten in Nova een methode die de schadelijkheid van kernafval 90% zal kunnen terugbrengen, met tevens energieopwekking uit dit verder schadeloos maken.
»ECN
»Nuclear Research & consultancy Group (NRG)
De Amerikaanse President was in mei 2001 al naar buiten getreden met de mededeling een onderzoek te laten verrichten naar de aanwending van kernafval voor energiedoeleinden. Dit bevestigt het idee, dat van deze atoomgrondstoffen snel het beste is afgeroomd en de rest is weggegooid.
 • Landwinning

  DR lanceerde eens het idee om het IJssel- en Markermeer vol te spuiten voor gedeelten met woning- en utiliteitsbouw en de rest droog te leggen. Zo wordt een behoorlijk stuk land gewonnen.

Het CDA presenteert op 28/10/2007 het plan om een deel van de Noordzee in te polderen in verband met landwinning. Het ten dele volspuiten van de aan te leggen zeepolder, hoort daar ook bij. Het kabinet gaat dit allemaal binnen een jaar onderzoeken op haalbaarheid. Op 15/3/2008 werd een onderzoek gepubliceerd namens de regering en heeft het advies opgeleverd om alle woongebieden in het westen voortaan op te hogen tot 5 meter boven de zeespiegel met zand uit de Noordzee. Dit kost €10.000 per woning. Een variant op ons idee van het volspuiten van het IJssel- en Markermeer.
 • Oplossing misdaden

  DR wil het Duitse systeem uit Nordhein Westfahlen overnemen. Een soort politieagenten, die de hele dag op kantoor zitten, opgeleid in verhoortechnieken administratie en gevangenenbewaring. Een tweede soort dat de hele dag op straat is en is opgeleid in opsporing, schieten en vechttechnieken. Dit leidt tot een 6 keer hoger aantal opgeloste zaken, op basis van een onderzoek van Prof. Tak van de Universiteit van Nijmegen van enkele jaren geleden. Op 15/3/2008 publiceerde de Universiteit van Twente een soortgelijk resultaat over de Duitse politie in Münster.

GroenLinks heeft hierop gereageerd. Zij wil de regering gaan wijzen op dit onderzoek en pleiten voor het overnemen van het Duitse systeem.
 • Verkeer

  8 baans wegen, 4 rijstroken in elke richting
  De hoofdverbindingen noord-zuid en oost-west en onder het Noordzeekanaal door, waar nodig voorzien van meerbaans snelwegen tot ten hoogste 8 rijstroken, 4 per rijrichting, met op- en afritten per rijstrook of per twee rijstroken.

Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) trad op 22 oktober 2008 naar buiten met de mededeling, dat hij in de Randstad 8 baans wegen wil aanleggen. Vier Rijstroken in beide richtingen.
 • Gezondheidszorg

  Voor de algemene gezondheidszorg is het nodig deze globaler aan te pakken wil men de wachtlijsten wegwerken en vervolgens aan de behoefte kunnen blijven beantwoorden. Het wegwerken van wachtlijsten als eerste aanpakken. Ziekenhuizen inrichten per een of enkele categorieën van ziekten. De helft van alle ziekenhuisopnamen bestaat uit 5 categorieën ziekten, t.w. kanker, hart- en vaatziekten, k.n.o. aandoeningen, ziekten aan spijsverteringsstelsels en gynaecologie. In iedere te onderscheiden regio ziekenhuizen inrichten per één of enkele van deze categorieën en één of enkele ziekenhuizen voor de andere helft van ziekten. Dit zal de nodige efficiëntieverbetering teweegbrengen. In minder dichtbevolkte streken staat hier een wat langere reistijd voor patiënt en bezoekers tegenover, doch de wachtlijsten zullen verdwijnen en de burger heeft weer medische zorg.

In ‘Buitenhof TV’ van 28/9/2003 zegt Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) de efficiency in de gezondheidszorg te willen gaan verhogen, door invoering van ziekenhuizen per soorten van ziekten. De minister dacht de efficiency zo met zeker 10% zou zijn te verhogen, maar DR denkt aan een efficiency verbetering richting de 20%. In de uitzending van Netwerk van 20/07/2005 was een onderwerp over onnodige sterfgevallen bij gecompliceerde operaties omdat chirurgen te weinig ervaring zouden hebben met bepaalde operaties. Met ons idee wordt ook dit probleem waarschijnlijk sneller opgelost.

In juli 2011 kwam minister mevrouw Schippers nogmaals met dit idee van DR naar buiten; ziekenhuizen per categorie ziekten om zo de kosten te drukken en de kwaliteit te verbeteren. Applaus, alleen de Euro’s voor dit idee komen niet Oranje/Schippers, maar DR toe.

De vereniging van Oncologische specialisten bracht op 11/12/12 zelf opgestelde normen naar buiten voor het minimale aantal operaties voor allerlei kankersoorten waaraan ziekenhuizen ten minste moeten voldoen. Een groot aantal kankerbehandelingen zal hiermee gecentraliseerd worden waardoor de kwaliteit sterk verbetert.

 • Internet

  Veel verkiezingen zouden kunnen plaatsvinden via Internet. Met een centrale computer voor diegene die nog geen Internet thuis hebben, heb je hiermee een systeem waarmee eenieder snel en makkelijk kan stemmen. Dit zou ook voor een hogere opkomst kunnen zorgen. Daar iedereen een DigID heeft en dit kan aanvragen, is dit een haalbaar alternatief voor het ‘analoge’ stemmen.

In de zomer van 2001 trad Minister van Boxtel met een voornemen voor verkiezingen via Internet naar buiten. In een enquête sprak 65% van het volk zich hiervoor uit. De provincie Friesland en de gemeente Zaltbommel nemen het voortouw in deze met peilingen onder de burgers. DigID is een geschikte methode voor het garanderen van de betrouwbaarheid.
 • Kinderbijslag

  De kinderbijslag opnemen in belastingtabellen, dan verandert het beeld van een premie op voortplanting naar een bijdrage in de kosten

Groenlinks heeft in de gepresenteerde tegenbegroting 2001 bij de algemene beschouwingen opgenomen de vervanging van de kinderbijslag door een zeer sterk inkomensafhankelijke fiscale korting.
 • Snelwegen boven elkaar

  Indien nodig snelwegen boven elkaar aanleggen.

Medio 2001 is oud-Minister Westerterp hiermee naar buiten getreden als een goed idee voor uitbreiding van het wegennet en in december 2003 waren plotseling VVD, CDA en LPF hiervoor. De laatsten dachten aan een tolstrook boven bestaande wegen met files.
 • Import arbeiders

  Geen arbeiders van buiten importeren voor werk hier als dat niet nodig is. In zulke situaties is het beter het overschot aan werk uit besteden aan het buitenland.

Het CPB deelt de mening (Journaal van 30/6/2003) dat beter geen arbeiders kunnen worden geïmporteerd. Het CPB heeft vastgesteld dat de voordelen van import van arbeid i.v.m. de vergrijzing niet opwegen tegen de nadelen op langere termijn. Het is, aldus het CPB, dan ook geen optie voor de aanpak van de vergrijzing.
 • Etikettering rookartikelen

  Ook op rookartikelen alle grondstoffen vermelden.

(18 juli 2003) Minister Hogervorst wil voortaan dat de fabrikanten van tabak de grondstoffen in hun producten openbaar maken. Het ministerie van Volksgezondheid vermeldt voortaan op haar website alle grondstoffen van alle tabaksproducten. Daar dit voor alle voeding en drank is voorgeschreven, is het voor tabaksproducten ook reëel om te vermelden.
 • Suriname

  Met Suriname hebben we een historische relatie. Bij verzoeken om hulp is één van de mogelijke methoden om een bureau in te schakelen. Daarvoor hoeven niet per sé Nederlandse regeringsfunctionarissen zich mee bezig te houden. Dat duidt dan wel op hulp en lijkt geenszins op inmenging of bemoeienis in binnenlandse aangelegenheden.

In augustus 2004 heeft de officieuze regering-Balkenende besloten de ontwikkelingshulp te beëindigen en voortaan economisch hulp te verlenen.
 • Huursubsidie opnemen in belastingtabellen

  Het woord huursubsidie geeft buitenlanders een paradijsidee. Beter afschaffen en de hoge huren compenseren via de belastingtabellen

De regering Balkenende heeft besloten de huursubsidie op te gaan nemen in de belastingtabellen
 • Handel met ontwikkelingslanden

  Geen geld geven alleen maar handel drijven met deze landen en daar productie starten.

Kofi Anan heeft de VN voorgehouden in juli 2005 uitsluitend handel te drijven met Afrika.
 • Zo snel mogelijk verkiezingen via Internet

De VVD dringt op 15 september 2005 bij de regering aan op verkiezingen voor de Tweede kamer via Internet. Pechtholt van D66 zou dit zo snel mogelijk moeten invoeren.
 • Auto’s op waterstof

Overgenomen door de President van de VS in zijn State of the Union van 1 februari 2006. In 2026 moeten de VS auto’s rijden op waterstof, aldus G.W. Bush. We mogen er van uitgaan dat Nederland volgt.
 • Energievoorziening

  Aanvullende energievoorzieningen: een windmolentje op iedere woning in windrijke gebieden langs de kust en licht in het hele huis met één lamp via een soort glasvezelkabel, een vinding van Philips.

(De Telegraaf van 20/2/2007) De gemeente Den Haag wil nog dit jaar dertig tot vijftig kleine windmolens plaatsen in de stad. Elke molen levert energie voor maximaal vier huishoudens. Met de maatregel hoopt de gemeente de luchtkwaliteit in de stad sterk te verbeteren. Dat schrijft Wethouder Pieter van Woensel dinsdag in een brief aan de gemeenteraad. De Gemeente Rotterdam gaat eveneens windturbines plaatsen op woningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com